Preskočiť na obsah

Miroslav Záhradný

„Šport bol, je a ešte veľmi dlho bude neoddeliteľná súčasť môjho života. Môžem povedať, že k športu som bol vedený od malička a tak asi ako každý, som si prešiel rôznymi kolektívnymi športami, ktoré neskôr, počas dospievania nahradili individuálne silové športy. Všetky nadobudnuté praktické skúsenosti ma postupom času doviedli až k výberu mojej profesie.

Najskôr to bol výber štúdia na vysokej škole, Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského. Kde ma štúdium podnecovalo k neustálemu prehlbovaniu vedomostí, na základe čoho som popri štúdiu začal navštevovať rôzne odborné semináre z oblasti kondičného tréningu, ako aj odborné semináre rôznych fyzioterapeutických konceptov.

Po profesnej stránke som mal to šťastie, že mi bolo umožnené podieľať sa na prípravách vrcholových športovcov z rôznych odvetví športu už počas štúdia na vysokej škole. Neskôr po ukončení štúdia som prenikol do príprav v kolektívnych športoch, basketbal, futbal. Cez pôsobenie v kolektívnych športoch, som sa postupne dostal k individuálnym prípravám športovcov, tenis a vo veľkej miere hokej.


Všetky nadobudnuté skúsenosti, vedomosti, teoretické a rovnako aj praktické sa snažím čo najlepšie implementovať do neustále sa meniaceho a rozvíjajúceho tréningového procesu.“