Preskočiť na obsah

Systematickosť a pravidelnosť

je pri zdokonaľovaní herných činností hokejistov veľmi dôležitá, preto sa aj u nás v našom centre snažíme veľmi zodpovedne pristupovať k vytváraniu jednotlivých tréningov.

U nás je možné trénovať individuálne, v menších alebo väčších skupinách.

Trénovať sa dá iba na suchu – OFF ICE, iba na syntetickej ploche – ON ICE, alebo je možné kombinovať sucho so syntetickou plochou na jednom tréningou- OFF/ON ICE.

Po individuálnej dohode a upresnení si zadefinujeme čo bude náplňou konkrétneho tréningu.